Vzw Fides is een organisatie die zich richt tot volwassenen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid.

We willen mensen ondersteunen in hun zoektocht naar een kwaliteitsvol, gezond en zinvol leven.

We vertrekken vanuit krachten van mensen en stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te ontdekken wat hun leven opnieuw waardevol kan maken. Wij ondersteunen bij het opnieuw vinden van psychische stabiliteit. We zoeken samen met mensen naar een manier om het leven weer in eigen handen te nemen en daarbij zoveel mogelijk te participeren aan het maatschappelijk gebeuren.

Ons aanbod:

 • Integrale begeleiding van een multidisciplinair team
  Op allerlei levensdomeinen: lichamelijke en psychische gezondheid, wonen, werk/opleiding/vrije tijd, relaties en sociaal netwerk, administratie en financiën, zelfzorg/zelfredzaamheid, zingeving, mobiliteit
 • Als fase in het persoonlijke herstelproces
  In samenwerking met het netwerk van mensen (familie, vrienden, buren) alsook met andere hulpverleners uit de regio.
 • Binnen een gemeenschapswoning (Beschut Wonen) of in de eigen (huur)woning (Mobiel Team)

Met als doelstelling

 • Optimaliseren van mogelijkheden van mensen aan de hand van een individueel herstelplan met aandacht voor de verschillende levensdomeinen
  Zonder de kwetsbaarheden uit het oog te verliezen
  Gericht op maximaal welbevinden en  maximale (re)integratie in het maatschappelijk leven
  Minder stigmatisering
  En een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid, maximale autonomie.
Volg ons op Linkedin