Visie

Vzw Fides laat zich inspireren door de herstelgedachte voor de dagdagelijkse werking van de organisatie. In dat opzicht wordt de cliënt gedurende heel de begeleiding centraal gesteld en wordt er al bij de opstart gepeild naar de behoeften en verwachtingen van de cliënt. Die vormen gedurende het hele proces de leidraad van de begeleiding.

De begeleiders streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en maatschappelijke integratie voor personen met een psychiatrische problematiek. De beslissingen aangaande de cliënten worden dan ook bij de cliënt gelaten. Op die manier proberen we de verantwoordelijkheid bij de cliënt te laten en zijn zelfstandigheid te vergroten. Er is ook een grote aandacht voor maatschappelijke integratie. In dat opzicht wordt er veel gewerkt met externe diensten zowel met het psychiatrisch als met het niet-psychiatrisch netwerk.

Jaarlijks wordt de meerwaarde van het voortzetten van de begeleiding geëvalueerd. Indien de cliënt voldoende geïntegreerd is in de maatschappij en kan terugvallen op zijn eigen netwerk, wordt de begeleiding beëindigd.

Ons aanbod

Psychosociale begeleiding op maat als fase in het persoonlijke herstelproces

Focus op (re)integratie in de maatschappij
– Ondersteuning op alle levensdomeinen
– Kwartiermaken en de positie van deze kwetsbare individuen verstevigen

Binnen een gemeenschapswoning (Beschut Wonen) of in de eigen (huur)woning (Mobiel Team)

Met als doelstelling

Voldoende aandacht voor de verschillende levensdomeinen en individuele begeleidingsnoden (begeleidingsplan).

Gericht op een maximale (re)integratie in het maatschappelijk leven (herstelvisie).

Een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid nastreven (empowerment).

Volg ons op Linkedin