Wat

Het Mobiel Team  Aarschot-Begijnendijk heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Voor wie

Het Mobiel Team Aarschot-Begijnendijk richt zich tot mensen uit beide gemeenten tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen (wonen, werken, financiën,…)

Hoe

Het Mobiel Team Aarschot-Begijnendijk begeleidt mensen in hun eigen leefomgeving.

Het mobiel team biedt de hulp die nodig is. Wat deze hulp precies inhoudt, bepaalt de zorggebruiker in overleg met zijn thuismilieu en het team. In crisissituaties zal het mobiel team de patiënt intensief opvolgen. Ook wanneer het goed gaat blijft het team, zolang het nodig is, actief.

Kostprijs

Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het Mobiel Team.

Volg ons op Linkedin