Klachtenprocedure

Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling, werking, beleid en/ of oordeelt dat één van zijn rechten niet geëerbiedigd werden, kan hij dit bespreekbaar maken.

In eerste instantie moedigen we de cliënten aan om dit op te nemen met hun individuele begeleider.

Indien dit niet mogelijk is of onvoldoende soelaas biedt, kan de cliënt een afspraak maken met de coördinator en/ of hoofdgeneesheer.  

Daarnaast heeft de cliënt het recht om contact op te nemen met de ombudsdienst, een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar. De contactgegevens van deze bemiddelaar worden meegegeven tijdens de intake.

Voor onze organisatie is de onafhankelijke ombudspersoon Kris Bruyninckx,  bereikbaar op het telefoonnummer 0497/ 477 066 of e-mail kris.bruyninckx@ombudsfunctieggz.be

De cliënten kunnen de contactgegevens ook terugvinden op de website van Vlabo https://www.vlabo.be. ©2019 Fides vzw

Volg ons op Linkedin