Op 1 januari 2022 zijn we gestart met een nieuwe uitdaging:

De erkenningen van Beschut Wonen Fides, De Hulster en De Linde zijn samengevoegd.

Momenteel beschikt  vzw de Hulster over 197 erkende plaatsen Beschut Wonen in de regio Zaventem, Tervuren, Kortenberg, Leuven, Aarschot en Diest.

In Aarschot blijft naast het beschut wonen ook het mobiel team zijn begeleidingen in de thuiscontext aanbieden.

De nieuwe organisatie nodigt uit om ons lokaal beter te organiseren in de verschillende regio’s en zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak nauwer samen te werken. Daarnaast zetten we in op het versterken van de intersectorale samenwerking met de verschillende (zorg)partners in de regio met als doel de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van onze zorgvragers en hun naasten te verbeteren.

Beschut Wonen

Beschut Wonen biedt gemeenschapswoningen aan in de omgeving van Leuven en Aarschot voor personen met een psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben.

Mobiel Team

Het Mobiel Team Aarschot-Begijnendijk heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Volg ons op Linkedin