Op 1 januari 2022 zijn we gestart met een nieuwe uitdaging:

De erkenningen van Beschut Wonen Fides, De Hulster en de Linde zijn samengevoegd.

Momenteel beschikt  vzw de Hulster over 197 erkende plaatsen Beschut Wonen in de regio Zaventem, Tervuren, Kortenberg, Leuven, Aarschot en Diest.

De nieuwe organisatie nodigt uit om ons lokaal beter te organiseren in de verschillende regio’s en zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak nauwer samen te werken. Daarnaast zetten we in op het versterken van de intersectorale samenwerking met de verschillende (zorg)partners in de regio met als doel de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van onze zorgvragers en hun naasten te verbeteren.

Wat

Beschut Wonen biedt gemeenschapswoningen aan in de omgeving van Leuven en Aarschot. Elke woning biedt plaats aan 3 tot 8 personen, iedere bewoner beschikt over een eigen bemeubelde kamer. Daarnaast zijn er de gemeenschappelijke ruimtes: woonkamer, eetplaats, keuken en badkamer.

Voor wie

Voor personen met een psychiatrische problematiek die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, relaties, financiën,… en waarbij het samenwonen met lotgenoten een meerwaarde kan betekenen.

Hoe     

Door middel van individuele gesprekken trachten we het persoonlijk herstel te ondersteunen. Daarnaast is er een wekelijkse bewonersvergadering. Begeleider en bewoners zitten dan samen om zaken aangaande het samenwonen te bespreken. De begeleider bewaakt het persoonlijk groeiproces, het groepsgebeuren en het samenleven tussen de bewoners.

Kostprijs

De maandelijkse kostprijs voor wonen met begeleiding wordt vastgelegd in de verblijfsovereenkomst en ligt tussen 480 en 580 euro (inclusief internet, Tv en nutsvoorzieningen). Dit bedrag wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.

Volg ons op Linkedin