1. Wie kan er aanmelden?

Zowel verwijzer als cliënt kunnen tijdens de kantooruren contact opnemen met vzw
Fides voor een aanmelding dit zowel telefonisch, per post als per e-mail. Tijdens het eerste gesprek worden je gegevens genoteerd en word je nadien gecontacteerd door ons intaketeam. 

2. Hoe aanmelden?

Telefonisch:  0483/23 33 59 

Indien niet bereikbaar: wachttelefoon 0496/21 74 24

Of via mail: aanmeldingen@vzwfides.be

Per post: Amerstraat 19/1, 3200 Aarschot

3. Volgende basisgegevens worden bevraagd

Naam en contactgegevens van de aanmelder of verwijzer

Administratieve gegevens van de hulpvrager

Korte omschrijving van de hulpvraag en problematiek, indien de cliënt hiermee akkoord gaat

Bezorgen van een recent medisch verslag t.a.v. onze arts via mail of post

Aanmeldformulier    Volg ons op Linkedin