Wat

Het Mobiel Team  Aarschot-Begijnendijk heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Voor wie

Het Mobiel Team Aarschot-Begijnendijk richt zich tot mensen uit beide gemeenten tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen (wonen, werken, financiën,…)

Hoe

Het Mobiel Team Aarschot-Begijnendijk begeleidt mensen in hun eigen leefomgeving. Begeleiders brengen huisbezoeken bij mensen voor wie de drempel naar reguliere hulpverlening te groot is.

In gesprekken gaan we op zoek naar wat mensen ervaren als een betekenisvol leven en trachten we te ondersteunen in hun zoektocht. Er wordt gewerkt aan de hand van een herstelplan. De inhoud hiervan bepaalt de zorggebruiker zelf in overleg met zijn thuismilieu en het team. Een huisbezoek/contact heeft doorgaans wekelijks plaats maar de frequentie ervan kan afgestemd worden op de individuele noden. De begeleiding loopt zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

Kostprijs

Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het Mobiel Team.

Volg ons op Linkedin